banner

Činnost - Metodická komise

 

Metodická komise ČBF se ve své práci zaměřuje především na následující oblasti:

 

1. Školení trenérů

- Zintenzivnění spolupráce se spolupořadateli školení všech stupňů – oblastní TMK (licence C), UK FTVS Praha (licence B a A), FTK UP Olomouc (licence B a A), FSpS MU Brno (licence B).

- Postupná revize odborného a organizačního zajištění školení trenérů pro všechny stupně licencí.

- Posílení pozic garantů školení všech stupňů, kteří budou zodpovědní za odborné a organizační zajištění.

- Sjednocení osnov (především rozsahu a obsahu) školení všech stupňů – průběžná kontrola jejich dodržování.

- Sjednocení požadavků nutných pro úspěšné absolvování školení všech stupňů (vstupní podmínky, docházka, výstupní podmínky).

 

2. Trenérské semináře

- Vytvoření systému a jasných pravidel pro pořádání trenérských seminářů jako prostředku pro obnovování platnosti trenérských licencí.

- Ustavení tzv. licenčních seminářů ČBF pořádaných nebo spolupořádaných MK, jejichž absolvování bude sloužit k obnovování platnosti trenérských licencí.

- Pravidelné pořádání mezinárodního trenérského semináře s účastí zahraničních lektorů.

- Organizování dalších seminářů se zaměřením na různé skupiny trenérů (začínající trenéři, učitelé TV na základních školách, trenéři žactva a minižactva, trenéři VSCM a SCM, basketbalový kondiční trenéři, apod.).

- Podpora seminářů pořádaných jinými subjekty (ČAMB, VSCM, SCM, oblastní TMK, kluby, apod.).

 

3. Další formy vzdělávání trenérů

- Systematické vzdělávání se zaměřením na trenéry reprezentačních družstev, družstev NBL, ŽBL, VSCM, SCM a extraligových družstev U19 a U17 s cílem zlepšit vedení tréninkového procesu družstev na klubové i reprezentační úrovni prostřednictvím prezentace aktuálních poznatků a vědomostí z basketbalového i obecně sportovního prostředí.

- Systematické vzdělávání se zaměřením na trenéry kategorií U15 a mladší (žactvo, minižactvo, přípravky) s cílem zvýšit vzdělanost trenérů, kteří se pohybují u nejmladších kategorií a seznamují tak začínající basketbalistky a basketbalisty především se základními pohybovými dovednostmi.

- Průběžné vzdělávání se zaměřením na aktuální trenérskou problematiku (např. nové pojetí basketbalové kondiční přípravy).

- Výjezdy ústředních trenérů ČBF a reprezentačních trenérů do basketbalových klubů - sledování vybraných tréninkových jednotek, diskuse s trenéry, ukázkové tréninkové jednotky.

- Vzdělávání organizované SCM pro trenéry klubů v rámci dané spádové oblasti.

 

4. Metodické materiály

- Podpora činnosti odborného trenérského webu 24VTERIN.CZ.

- Postupná obnova a aktualizace odborné basketbalové literatury.

- Spolupráce s Trenérsko - metodickou sekcí ČOV.

- Spolupráce s UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc, FSpS MU Brno při zadávání témat bakalářských a diplomových prací, prezentování zajímavých výsledků z již obhájených prací a zveřejňování informací o nových odborných publikacích či jiných zdrojích.

 

5. Trenérské semináře a stáže v zahraničí

- Postupné vytvoření skupiny trenérů, kteří již působí nebo by v budoucnu mohli působit jako lektoři při vzdělávání trenérů v ČR (školení, semináře, případně jiné formy vzdělávání).

- Vytvoření systému a podmínek pro vysílání vytipovaných trenérů - lektorů na semináře a stáže do zahraničí.

- Pokračování spolupráce s FIBA Europe při zajišťování nominace trenérů do FECC (ve spolupráci s KVB-CH, KVB-D, KBDM).

- Vytvoření systému využívání poznatků ze zahraničních akcí pro vzdělávání trenérů v ČR (vystoupení na seminářích, publikace na webu 24vterin.cz, příspěvky v trenérském bulletinu, apod.).

 

6. Spolupráce s oblastními TMK

- Oživení činnosti oblastních TMK (3 členná komise), pravidelná celoroční komunikace MK s oblastními TMK.

- Zintenzivnění spolupráce MK s oblastními TMK především při pořádání školení trenérů licence „C“ a oblastních seminářů.

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

HomeCredit

HomeCredit
Společnost Home Credit a. s. je českou nebankovní institucí, která se specializuje na spotřebitelské financování. Poskytuje je zejména formou nákupu na splátky, úvěrových či kreditních karet či hotovostních úvěrů. www.homecredit.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Deník

Deník
Zprávy a publicistika z regionů České republiky i ze světa. Deník

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

Basketmag.cz

BASKET Magazín je jediným tištěným médiem, které je v Česku a na Slovensku zaměřeno na basketbal. Webový portál BASKETMAG.CZ nabízí denní informace ze světa basketbalu.Basketmag.cz

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

BigMedia

BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu venkovní reklamy.bigmedia.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Asosiace školských sportovních klubů

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR